Οι πλήρεις διδασκαλίες του συστήματος της SivaOm Yoga έχουν χωριστεί σε 7 Επίπεδα εμπνευσμένα από τα 7 Τσάκρα.

The Siva Om Yoga 7-Level Education Programme incorporates symbolic representations of the chakras.

LevelTitleApprox Hours Siva Om Yoga Educational Qualification for Credentials
1Introduction to Yoga100 
2Yoga Practitioner200 
3Yoga Instructor (internship)200Upon passing Level 3 You become a qualified Yoga Instructor
4Yoga Teacher200 
5Yoga Master300Upon passing Level 5 You become a qualified Senior Yoga Teacher
6Yoga Acharya1000 
7Yoga Guru500Upon passing Level 7 You become a qualified Yoga Guru

Siva Om Yoga offers a 7-Level Education Programme.