Οι πλήρεις διδασκαλίες του συστήματος της SivaOm Yoga έχουν χωριστεί σε 7 Επίπεδα εμπνευσμένα από τα 7 Τσάκρα.

sivaom-yoga-7-levels-explained-in-detail-as-per-chakra.jpg

Level Title Approx Hours  Siva Om Yoga Educational Qualification for Credentials
1 Introduction to Yoga 100  
2 Yoga Practitioner 200  
3 Yoga Instructor (internship) 200 Upon passing Level 3 You become a qualified Yoga Instructor
4 Yoga Teacher 200  
5 Yoga Master 300 Upon passing Level 5 You become a qualified Senior Yoga Teacher
6 Yoga Acharya 1000  
7 Yoga Guru 500 Upon passing Level 7 You become a qualified Yoga Guru